Skip Ribbon Commands Skip to main content
Đăng nhập
 
 
 

 Chức năng nhiệm vụ - Tư vấn đào tạo

 
Chức năng nhiệm vụ


CHỨC NĂNG


Phòng Tư vấn và Đào tạo là phòng chuyên môn trực thuộc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các chức năng: tư vấn và đào tạo về quản lý; tư vấn xây dựng các hệ thống quản lý; đào tạo chuyên môn nghiệp vụ về khoa học và công nghệ; tư vấn xây dựng tài liệu tham gia các giải thưởng quốc gia; tư vấn lập và quản lý dự án; thực hiện dịch vụ thẩm định công nghệ, thẩm định dự án đầu tư, xây dựng cơ bản và chuyển giao công nghệ...
Với kinh nghiệm tư vấn và đào tạo trong thời gian qua, phòng Tư vấn và Đào tạo đã hỗ trợ các Cơ quan hành chính, Tổ chức, Doanh nghiệp xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến các hệ thống quản lý, các kỹ thuật đo lường, thử nghiệm và hướng các tổ chức này đến hiệu quả hơn trong hoạt động và sản xuất kinh doanh;
Với đội ngũ chuyên gia tư vấn nhiều năm kinh nghiệm và được đào tạo bài bản; cùng với đội ngũ cộng tác viên là các giảng viên, chuyên viên cao cấp đến từ các trường, Sở, Ban ngành, bộ phận Tư vấn và Đào tạo sẵn sàng cung cấp các dịch vụ tư vấn và đào tạo theo yêu cầu của Tổ chức, Doanh nghiệp. Dịch vụ sẽ không chỉ dừng lại sau khi tư vấn và đào tạo mà sẽ tiếp tục hỗ trợ thông qua các chương trình riêng biệt. Cùng các Tổ chức, Doanh nghiệp tiếp tục cải tiến các quá trình hoạt động nhằm mang lại lợi ích thiết thực nhất cho Tổ chức, Doanh nghiệp.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Phòng Tư vấn – Đào tạo thực hiện các dịch vụ tư vấn và đào tạo sau:
- Xây dựng và áp dụng TCVN ISO 9001:2008 vào cải cách hành chính công theo Quyết định 144/2006/QĐ-TTg.
- Xây dựng và áp dụng các hệ thống quản lý: ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 17025, ISO/IEC 27001, hệ thống quản lý tích hợp; bao gồm:
+ Đào tạo nhận thức chung cho nhân viên về các hệ thống quản lý
+ Đào tạo nhận thức và diễn giải yêu cầu của tiêu chuẩn
+ Đào tạo và tư vấn xây dựng các văn bản cho hệ thống quản lý
+ Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ
- Tư vấn cải tiến năng suất thông qua việc áp dụng các công cụ kiểm soát và cải tiến như: 5S, Bảy công cụ thống kê (SPC), Chi phí chất lượng (COQ), Kaizen, Quản lý chất lượng toàn diện (TQM), Nhóm  cải tiến chất lượng (IQC), Kỹ thuật đối sánh (Benchmarking); Kỹ thuật giải quyết vấn đề (Problem Solving); Sản xuất tinh gọn (Lean manufacturing); Lean Six Sigma, Phương pháp thực hành tốt nhất (Best Practices) và các công cụ khác.
- Tư vấn lập báo cáo tham gia Giải thưởng Chất lượng Việt Nam
- Đào tạo chuyên môn cho cán bộ làm công tác Đại diện lãnh đạo và quản lý chất lượng;
- Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
- Dịch vụ sau chứng nhận: Hướng dẫn và đào tạo các công cụ duy trì cải tiến hệ thống quản lý.
- Ngoài ra, thực hiện tư vấn tăng cường năng lực quản trị Doanh nghiệp như: Triển khai chiến lược, hệ thống đánh giá hoạt động, đánh giá nhà cung cấp và đánh giá chuỗi phân phối, điều tra thỏa mãn nội bộ nhân viên, đo lường nhu cầu và thỏa mãn khách hàng.

Ô.Đ​oàn Hù​ng Minh      – Giám đốc Trung tâ​m.
ĐTDĐ: 090.309030
Email: doanhungminhck08@gmail.com


 

 Lịch làm việc

 
Lỗi:The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002)
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Ứng dụng tiến bộ KHKT
  • TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
    Địa chỉ: 1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, T.Đồng Nai
    ĐT: 0613.826769 - Fax: 0613.817350
    E-mail: UDC@dost.dongnai.gov.vn
    LƯỢT TRUY CẬP