Skip Ribbon Commands Skip to main content
Đăng nhập
 
 
 

 Chức năng nhiệm vụ - Văn phòng tiết kiệm năng lượng

 
Chức năng nhiệm vụ


CHỨC NĂNG:

Văn phòng tiết kiệm năng lượng (dưới đây gọi tắt là Văn phòng) là bộ phận dịch vụ, phục vụ quản lý nhà nước, trực thuộc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ Đồng Nai (gọi tắt là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các hoạt động: tư vấn, kiểm toán năng lượng; chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường; đào tạo tư vấn áp dụng các mô hình quản lý năng lượng tiên tiến; tư vấn thực hiện biện pháp tiết kiệm năng lượng đối với các cơ sở sử dụng năng lượng; tổ chức các hội chợ, hội thảo, hội nghị vầ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng, ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo vào các quá trình phát triển kinh tế - xã hội; và các hoạt động khác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Văn phòng thuộc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ đặt tại số 1597, đường Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ: Số 061.3540179; Fax: 061.3540090.


NHIÊM VỤ VÀ QUYỀN HẠN:
1.
Tiếp nhận yêu cầu khảo sát, thống kê và đánh giá hiện trạng sử dụng các loại năng lượng tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh, văn phòng cơ quan, … nhận diện các khu vực tiêu thụ năng lượng chủ yếu, của các đơn vị và thực hiện nhiệm vụ các dự án tiết kiệm năng lượng của các tổ chức trong và ngoài nước.
2.

Đánh giá hiệu quả sử dụng năng lượng ở các khâu, xác định những bất hợp lý trong quản lý và vận hành, xác định mức độ tổn thất, dư công suất, thất thoát năng lượng trong quá trình sử dụng.

3.
Đánh giá các tiềm năng tiết kiệm năng lượng, đề xuất các giải pháp quản lý và kỹ thuật nhằm sử dụng năng lượng hợp lý và tiết kiệm.
4.
Phân tích đầu tư, chi phí lợi ích, thu hồi vốn trong đầu tư thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
5.
Tổ chức các hội chợ, hội thảo, hội nghị, khóa đào tạo và thực hiện hoạt động kiểm toán năng lượng. Ứng dụng năng lượng mới và năng lượng tái tạo
    6.

Chuyển giao các công nghệ tiết kiệm năng lượng và công nghệ thân thiện với môi trường.

    7.
Tham mưu cho Giám đốc Trung tâm về các vấn đề tiết kiệm và phát triển năng lượng tại địa phương và khu vực.


 

 Lịch làm việc

 
Lỗi:The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002)
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Ứng dụng tiến bộ KHKT
  • TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
    Địa chỉ: 1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, T.Đồng Nai
    ĐT: 0613.826769 - Fax: 0613.817350
    E-mail: UDC@dost.dongnai.gov.vn
    LƯỢT TRUY CẬP