Skip Ribbon Commands Skip to main content
Đăng nhập
 
 
 

 Thủ tục đăng ký thực hiện dịch vụ - Văn phòng tiết kiệm năng lượng

 
Thủ tục đăng ký

CHỨC NĂNG:

Văn phòng tiết kiệm năng lượng (dưới đây gọi tắt là Văn phòng) là bộ phận dịch vụ, phục vụ quản lý nhà nước, trực thuộc Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Trung tâm), có chức năng giúp Giám đốc Trung tâm thực hiện các hoạt động: tư vấn, kiểm toán năng lượng; chuyển giao công nghệ tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường; đào tạo tư vấn áp dụng các mô hình quản lý năng lượng tiên tiến; tư vấn thực hiện biện pháp tiết kiệm năng lượng đối với các cơ sở sử dụng năng lượng; tổ chức các hội chợ, hội thảo, hội nghị vầ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện các dự án tiết kiệm năng lượng, ứng dụng năng lượng mới, năng lượng tái tạo vào các quá trình phát triển kinh tế - xã hội; và các hoạt động khác về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

 Lịch làm việc

 
Lỗi:The system cannot find the file specified. (Exception from HRESULT: 0x80070002)
 

 Thông báo

 
 

 Video Clip

 
  • Ứng dụng tiến bộ KHKT
  • TRUNG TÂM ỨNG DỤNG TIẾN BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
    Địa chỉ: 1597 Phạm Văn Thuận, phường Thống Nhất, TP. Biên Hoà, T.Đồng Nai
    ĐT: 0613.826769 - Fax: 0613.817350
    E-mail: UDC@dost.dongnai.gov.vn
    LƯỢT TRUY CẬP